SARiNOR-seminar 3. november

I forbindelse med presentasjon av SARiNOR-prosjektet inviterer Maritimt Forum Nord og Norges Rederiforbund til seminar 3. november.

Påmelding her.