Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Rederiforbundet har, sammen med regjeringen og parter i arbeidslivet, signert en ny samfunnskontrakt. – I krevende tider er det viktig å bygge bro over mot bedre markeder. Derfor må vi sikre læreplasser også for fremtiden, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Målet med samfunnskontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass.

– Flere ungdommer søker seg nå til trygge utdanninger innen yrkesfagene. Dette må vi følge opp med flere læreplasser, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under signeringen på Kuben Videregående Skole i Oslo 14. mars.

Antallet søkere til helse- og oppvekstfag har økt med hele 15 prosent fra i fjor, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Søkertallene til yrkesfag som er relatert til oljenæringen har gått ned. Dette gjelder særlig teknikk og industriell produksjon. Her har søkertallet sunket med 10 prosent på ett år.

Andelen elever som søker seg til yrkesfag har gått noe ned fra 2007 og frem til i dag. Samtidig er det langt høyere frafall på yrkesfag enn på studieforberedende program på videregående. Mangel på læreplasser er en av årsakene.

Samfunnskontrakten er undertegnet av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, NHO, LO, Virke, Spekter, Unio, Maskinentreprenørenes Forbund, Norges Rederiforbund, YS og KS.