Positivt for verdiskaping i nord

I den 23. konsesjonsrunden tilbyr Olje- og energidepartementet 40 blokker fordelt på ti nye utvinningstillatelser.  -Det er positivt at regjeringen for første gang på over 20 år åpner nye områder for olje- og gassaktivitet. Tilgang på nytt, attraktivt areal i nord er svært viktig for den langsiktige aktiviteten på norsk sokkel. Vi har store forventninger til at dette vil gi verdiskaping både for regionen og for Norge i mange tiår fremover, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Norsk olje- og gassvirksomhet har gjennom 50 år utviklet seg til å bli Norges største næring. Dette har lagt grunnlaget for at Norge i dag er en av verdens fremste velferdsnasjoner. I dag er om lag halvparten av de områdene som kan inneholde olje og gass på norsk kontinentalsokkel åpnet for olje- og gassvirksomhet. Halvparten av de uoppdagede ressursene forventes å ligge i sokkelen utenfor Nord-Norge. –Dette gir mulighet for å sikre verdiskaping, kompetansemiljøer og bidra til økt sysselsetting i årene fremover. Samtidig er det viktig å sikre at virksomheten skjer innenfor trygge og bærekraftige rammer for helse, miljø og sikkerhet, sier Sturla Henriksen.

Fem av de 13 selskapene som får tilbud om andeler, blir også operatører. Dette er Statoil, Capricorn Norge AS, Centrica Resources (Norge) AS, Det norske oljeselskap ASA og Lundin Norway AS. – For å sikre norsk sokkels konkurransekraft er det viktig at myndighetene legger til rette for et mangfold av aktører, avslutter Henriksen.