Krav om reduserte svovelutslipp fra skip

IMO har vedtatt nye og strengere krav til innhold av svovel i marin bunkers. Fra og med 1. januar 2020 må alle skip gå på bunkers med maks. 0,5 % svovel. De nye utslippskravene vil føre til drastisk reduksjon i SOx-utslippene fra skipsfarten og bidra til bedre luftkvalitet i havner og farleder. - Dette er et svært viktig miljøtiltak og et viktig bidrag til det grønne skiftet, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Sturla Henriksen.

Det er FNs maritime organisasjon IMO som har vedtatt at det maksimale innholdet av svovel i marin bunkers skal settes ned fra 3,5 % til 0,5 % fra 1. januar 2020.

Rederiforbundet har lenge arbeidet for å redusere SOx-utslippene fra skipsfarten. Norske rederier ligger langt fremme i bruk av miljøvennlig drivstoff og mange har også allerede innstallert scrubbere som renser svovelutslippene fra skipene. De nye reglene gir nå forutsigbarhet for de globale bunkersreguleringene, samtidig som det er et meget viktig vedtak både for miljøet og for IMO som global regulator.

Etablerer et nytt NOx- område
IMOs miljøkomite (Marine Environment Protection Commitee) har også vedtatt å etablere et Nitrogenoxides Emmission Control Area (NECA) i området fra Nordsjøen til den engelske kanal og Østersjøen fra 1. januar 2021.  Dette betyr at alle skip som seiler i dette området må forholde seg til strenge regler for å slippe ut NOx. Dermed ligger det an til at utslippene av NOx vil reduseres med omlag 80-85 %. Dette er et meget viktig tiltak for våre medlemmer, for luftkvaliteten til menneskene som bor i dette området og for IMO som global regulator.