Illustrasjon: Kongsberggruppen

Norsk satsing på autonome skip

Denne måneden går startskuddet på en ny satsing i skipsfart - utvikling av autonome skip og Trondheimsfjorden blir første testområde på verdensbasis. 

Det har den siste tiden vært økende fokus på hvordan digitalisering kan effektivisere skipsfarten og skape ny konkurransekraft mot andre transportformer. Nå etableres Trondheimsfjorden som område for testing av autonom skipsteknologi, og Norsk Forum for Autonome Skip etableres. 

For den norske maritime klyngen er dette et nytt nivå i videreforedlingen av vår brede maritime kompetanse, hvor både operativ erfaring og teknologi møtes. Tilgang på et stort fysisk testområde er avgjørende når man skal kunne prøve ut nye modeller i stor skala. 

Skipsfarten er global i sin natur og konkurranse om de beste og mest effektive løsningen har til enhver tid kommet fra alle deler av verden. Det er derfor viktig å opprettholde det teknologiske og kompetansemessige forspranget Norge har opparbeidet seg gjennom generasjoner, skal vi fremdeles hevde oss som maritim nasjon også fremtiden, sier seksjonsleder og leder for kompetansearbeidet i Norges Rederiforbund Karin Gjerløw Høidal.