Norge skal bli best på hav

Regjeringen lanserer ny havstrategi våren 2017. Statsminister Erna Solberg sa under lanseringen i Bergen at Norge er gode på hav, men at vi skal utvikle en enda sterkere norsk havklynge. – Dette er et viktig og positivt grep fra regjeringen der man ønsker å se de ulike deler av våre havbaserte aktiviteter i sammenheng. På disse områdene kan Norge både bidra til en bærekraftig global utvikling, og samtidig fremme verdiskaping og arbeidsplasser her hjemme. I en tid der markedsforholdene er svært krevende for store deler av næringen, er det også særlig viktig å fokusere på hvilke perspektiver og trender som gir muligheter for fremtiden, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Norge har en sterk historie som havnasjon. Mulighetene for framtidig vekst er enda større. Det er positivt at regjeringen vil legge frem en strategi for hvordan man kan skape ny vekst og nye arbeidsplasser innen maritim og marin sektor. 

-Dette gir inspirasjon og retning for de krevende omstillinger vi nå skal gjennom i viktige deler av vår maritime næring. Det norske maritime miljøet har en unik maritim kompetanse, og en særskilt evne og vilje til omstilling og nysatsing. Gjennom generasjoner har dette gjort oss til en av verdens ledende skipsfartsnasjoner, sier Henriksen.

Ledet an av petroleumsvirksomheten gir de norske havnæringene arbeid til over 250.000 personer og skaper verdier for om lag 850 milliarder kroner.  OECD anslår at havøkonomiene kan mer enn doble seg fram til 2030.

Statsministeren åpnet toppmøtet om havet 30. mai sammen med blant andre næringsministeren og fiskeriministeren.