Norge og Singapore styrker det maritime samarbeidet

Norge og Singapore undertegnet 10. oktober en felleserklæring om å styrke det maritime samarbeidet. Dette innebærer at begge land vil ha en enda tettere dialog om internasjonal maritim politikk, herunder klima- og miljøspørsmål og bærekraftig forvaltning av havet. -Det er positivt at Norge og Singapore befester og styrker de allerede gode maritime relasjonene gjennom å undertegne en maritim felleserklæring. Norge har et solid fotavtrykk i Singapore, og dette vil bidra til å skape nye muligheter for begge lands næringsliv i tiden fremover, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Felleserklæringen ble undertegnet under et næringslivsseminar hos Norges Rederiforbund i anledning statsbesøk fra Singapore. Både President Tony Tan og H.M. Kong Harald var tilstede.

Seminaret samlet politikere og næringslivsledere fra begge land, og fokuserte på felles samarbeidsmuligheter innenfor havrommet, olje og gass og digitalisering. 

Norge og Singapore er to maritime stormakter med nære politiske og kommersielle relasjoner. Den norske maritime tilstedeværelsen i Singapore er betydelig. De siste årene er også samarbeidet innenfor forskning og utdanning blitt styrket.

Singapore og Norge står overfor lignende utfordringer i dagens krevende globale økonomiske situasjon. Dette gir også økte muligheter for samarbeid om en bærekraftig utvikling.

Les mer om avtalen her.

Blant innlederne på seminaret var statssekretær Dilek Ayhan, CEO i Kongsberg Group Geir Håøy, CEO i DNV GL Remi Eriksen, President i Singapore Shipping Association Esben Poulsson, CEO i Kongsberg Digital Hege Skryseth, CEO i Torvald Klaveness Lasse Kristoffersen og Managing Director i Keppel Shipyard Chor How Jat.