En lettelse at forholdet til Kina normaliseres

- Det er en stor lettelse at det nå gjenetableres normale politiske forbindelser mellom Norge og Kina, sier adm. direktør Sturla Henriksen. 

Henriksen gir honnør til regjeringen for at de nå har kommet frem til en avtale som avslutter det svært anstrengte forholdet som preget relasjonene siden tildelingen av Fredsprisen i 2010.  

-Kinas betydning er stor og økende på stadig flere områder der Norge har legitime og viktige interesser å ivareta.  Verdens geopolitiske og økonomiske tyngdepunkt flyttes mot Asia og Kina.  Kina er allerede verdens nest største økonomi, og vil om noen få ti-år være større enn USA.  Det betyr at Kinas betydning som marked og politisk aktør er stor, og økende.  Deres innflytelse i det internasjonale samfunnet, på den internasjonale rettsorden og de globale spilleregler vil øke, enten det gjelder WTO-forhandlinger, utviklingen i Arktis, miljøspørsmål eller andre viktige prosesser, sier Henriksen.