Nordmenn har større tro på mulighetene i havet

Stadig flere har tro på mulighetene i havet. 1 av 3 har størst tro på havnæringen, mens kun 23 prosent var av samme oppfatning i desember i fjor. Det viser en undersøkelse NorStat har gjort for Maritimt Forum.

-Vi har alltid levd ved, på og av havet. Det lille landet vårt har gjennom generasjoner skapt et unikt kunnskapsmiljø knyttet til havet.  Denne kompetansen er i seg selv en av våre aller viktigste fornybare ressurser, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Havbaserte næringer toppet listen både i desember og juni. På de neste plassene kommer fornybar og it/teknologi.

-Det viser at vi klarer å kommunisere mye av det viktigste rundt næringen ut til folk. Vi trenger flinke folk som ønsker å jobbe i havnæringen fremover. Da må vi synliggjøre mulighetene i bransjen, sier Tord Dale, daglig leder i Maritimt Forum Norge.

Den siste tiden har både regjeringen og Arbeiderpartiet annonsert omfattende næringspolitiske strategier for utvikling av havrommet.  Regjeringen skal lansere egen Havstrategi våren 2017.

-Når både regjeringen og det største partiet på Stortinget flagger store ambisjoner for havrommet, gir det inspirasjon og retning til mange bedrifter som står i krevende omstillinger.  Samtidig skaper det klare forventninger om at ambisjonene følges opp av tydelige prioriteringer og praktiske grep i den politiske hverdagen.