Havet på agendaen i FN

Maritim næring stod på agendaen under Erna Solbergs høynivåmøte i FN - "Sustainable Oceans and Blue Economy"

Adm. direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund deltok i rundebordskonferansen om maritim sektor og bærekraftsmålene sammen med bl.a. statsledere fra Chile, den Afrikanske Union, Indonesia og Frankrikes klimaminister Segolene Royal.

Statsminister Erna Solberg, som også er leder for Ban Ki-moons talsmannsgruppe for bærekraftsmålene, innledet i en fullsatt sal i FN-bygget. Solberg understreket at maritim sektor og havbaserte næringer bidrar inn til flere bærekraftsmål enn nr 14 - "Liv under vann" og at bærekraftig utvikling av ressursene i havet vil være viktig for fremtidig vekst. Andre statsledere la vekt på de mange mulighetene maritim industri kan ha for det enkelte land, men også viktigheten av å verne sårbare områder. 

Sturla Henriksen la vekt på viktigheten av gode globale regelverk for å sikre bærekraftig vekst og at IMO må ha en sentral rolle i den videre diskusjonen om forvaltningen av havrommet. Maritim næring er i dag en sentral premissgiver for internasjonal handel og energiutvikling og vil i fremtiden kunne bidra til at verden når bærekraftsmålene i 2030.