Maritimt besøk til Iran

Iranske og norske myndigheter har signert en felles erklæring om å styrke landenes maritime relasjoner. Avtalen ble signert under det norske delegasjonsbesøket til Iran, hvor også Rederiforbundet deltar.

Med 80 millioner mennesker, en forventet økonomisk vekst på over 4 prosent, verdens nest største gassreserver og verdens fjerde største oljereserver er Iran et svært spennende marked for norske rederier, både innen tradisjonell skipsfart og offshore. 

Likevel er det mye som må avklares før norske bedrifter etablerer seg i landet. Særlig gjelder det omfanget og håndhevingen av gjenværende sanksjoner. 

Formålet med delegasjonsreisen, som er ledet av statssekretær Dilek Ayhan, er å styrke relasjonene mellom myndigheter og næringsliv og å se hvilke muligheter som nå kan åpne seg som følge av sanksjonslettelsene.