Mer satsing på forskning, utvikling og innovasjon

Strategirapporten Maritim21 ble overlevert næringsminister Monica Mæland ved Verftskonferansen i Ålesund 1. november. Rapporten legger vekt på at det må satses mer på at norsk maritim virksomhet skal være ledende teknologisk for å konkurrere internasjonalt.

Målet med Maritim21 er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskapning, øke konkurranseevnen i maritim næring, og realisere det maritime potensialet i synergiene mellom de havbaserte næringene. Maritim21 er forankret både i næringen og i kunnskapsmiljøene.

For å nå målet må det investeres mer i forskning, utvikling og innovasjon, både fra bedrifter og myndigheter. Spesielt viktig er det å utvikle og ta i bruk ny teknologi som kan gi norske bedrifter et forsprang, skriver rapporten.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som er oppdragsgiver for Maritim21 på vegne av regjeringen. Forskning, utvikling og innovasjon er et svært viktig punkt i regjeringens maritime strategi som kom i 2015. Arbeidet med rapporten startet i januar 2016 og Forskningsrådet har vært sekretariat for arbeidet. Rederiforbundet har deltatt i både strategi- og arbeidsgrupper under utarbeidingen av strategien.

 Les rapporten her