Ledig stilling advokat/jurist

Du er en faglig sterk jurist med 8-10 års relevant arbeidserfaring for stillingen, helst også advokatbevilling.

Du har kjennskap til individuell og kollektiv arbeidsrett.  Videre er du en utpreget praktiker – initiativrik, handlekraftig, selvstendig og utviklingsorientert.

Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag i et kompetent og hyggelig miljø. Du vil få god eksponering mot våre medlemsbedrifter og stort ansvar i stillingsutøvelsen.  Du vil yte rådgivning innenfor hele arbeidsgiverfeltet og ha god tilgang på prosedyre for domstolene, herunder saker for Arbeidsretten.  Stillingen innebærer utstrakt kontakt med arbeidstakerorganisasjoner i interesse- og rettstvister, kurs- og foredragsvirksomhet, utarbeidelse av høringsuttalelser, utredninger og rapporter, samt deltagelse i interne og eksterne nettverk, råd og utvalg.

Det må påregnes en del reisevirksomhet.

For mer informasjon og videre dialog, kontakt gjerne Reflecto Search & Selection ved Bjørn Solum (901 75 692) eller Rie Hurlen Larsen (468 78 678) eller registrer din CV her.

Søknadsfrist snarest og senest innen mandag 5. september.