Gode nyheter for maritim klynge

Det er gode nyheter for den maritime klyngen at regjeringen nå går inn for å bygge tre nye kystvaktskip i Norge. Norske verft har lang erfaring med å bygge avanserte skip for den norske offshoreflåten. Denne kompetansen vil bidra til å sikre høy kvalitet på de nye kystvaktskipene.

Avgjørelsen om å bygge kystvaktskipene ved norske verft kommer i en tid der flere skip og rigger legges i opplag og ordremassen ved norske verft er halvert i løpet av to år.

Norges Rederiforbund har flere ganger uttrykt bekymring for at vår hjemlige maritime verdikjede kan miste kompetanse og kapasitet på en måte som kan svekke vekstkraften og innovasjonsevnen i det norske maritime miljøet.

Kontrakten på å bygge de nye kystvaktskipene vil bidra til å sikre og videreutvikle verftenes unike kompetanse til glede for hele klyngen.