Humanistprisen til mannskapet på «Siem Pilot» og «Peter Henry von Koss»

Rederiforbundet gratulerer mannskapet om bord i Siem Pilot og Peter Henry von Koss med Humanistprisen.- Dette er vel fortjent og en flott anerkjennelse av den formidable innsatsen mannskapene gjør under svært krevende forhold, sier administrerende direktør Sturla Henriksen.

Det er Human-Etisk Forbund som gir prisen til mannskapene om bord på redningsfartøyene Siem Pilot og Peter Henry von Koss for deres innsats for å redde mennesker i havsnød på vei over Middelhavet. Fartøyene deltar i EUs redningsaksjoner Poseidon og Triton. Mannskapene har reddet tusenvis av flyktninger og brakt dem trygt i havn til Hellas eller Italia.

I statuttene for Humanistprisen blir det lagt vekt på å utpeke en prisvinner som gjennom samfunnsmessige handlinger har synliggjort humanistiske verdier og humanisme i praksis.

I begrunnelsen for prisen til mannskapene legges det vekt på de krevende redningssituasjonene som oppstår og de fysiske og psykiske belastningene for besetningene som ofte følger med. Mannskapene har måttet ta seg av døde personer og trøste og berolige deres pårørende. Raske beslutninger må tas og de kan risikere store konsekvenser dersom avgjørelser skulle være gale. Mannskapene kommer tett innpå skjebnene til flyktningene og ser nøden og lidelsene på nært hold.

Begge fartøyene deltar i redningsaksjonene på oppdrag fra regjeringen. Peter Henry von Koss eies av Redningsselskapet. Om bord finnes sivile og politifolk.  På Siem Pilot deltar også folk fra Kystvakten.

Prisen vil bli overrakt representanter for mannskapene i en seremoni som vil bli avholdt til høsten. Prisen er nå på kr. 100 000,-.

 

Tidligere prisvinnere er:

1988 Johan Galtung

1989 Odd Grythe

1990 Anders Bratholm

1991 Nini Haslund Gleditsch

1992 Finn Carling

1993 NOAS v/ Annette Thommessen

1994 Magne Raundalen

1995 Haagen Ringnes

1997 Finn Lie

1999 Karen-Christine Friele

2002 Odd Børretzen

2004 Eva Joly

2006 Bernt Hagtvet

2006 Finn Graff (Humanistisk kulturpris)

2007 Kjartan Slettemark (Humanistisk kulturpris)

2009 Fjell Skole, Drammen

2013 Dag O. Hessen