Havnestatskontroller av sjøfolks kvalifikasjoner etter 1. januar 2017

Under havnestatskontroller (PSC) kontrolleres alltid mannskapets kvalifikasjonsbevis. 1. januar 2017 vil nye STCW krav være gjeldende, noe som for mange betyr at de må ha nye sertifikater.

Enkelte land har hatt problemer med å utstede nye av disse innenfor tidsfristen, og IMO har gjennom MSC.1/Circ.1560 bedt medlemsland om å ha en pragmatisk og praktisk tilnærming til dette under havnestatskontroller fra 1. januar 2017. Paris MoU, med sine 27 medlemsland (inkludert Norge), har vedtatt å gjennomføre en harmonisert fremgangsmåte som er i tråd med IMO sine anbefalinger.

Mer info finner dere her: https://www.parismou.org/inspection-certification-seafarers-under-stcw-after-1-january-2017