Fra vondt til verre

- Det har gått fra vondt til verre. Det sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen når han skal oppsummere shippingåret 2015. Antall skip i opplag har gått fra null til 100 på ett år og 2016 vil bli et krevende år for mange.

- Hvordan vil Rederiforbundet oppsummere 2015 for den maritime næringen?

– For størstedelen av næringen går det i nyanser fra grått til helsvart. Utviklingen har vært spesielt dramatisk for offshorevirksomheten. Det merkes godt i næringen ettersom over 40 prosent av flåten er knyttet til petroleumsaktiviteten i Norge og utlandet.

– Omslaget kom brått og kraftig og etter en lang, nærmest uavbrutt vekstperiode. Ingen så at dette skulle komme så raskt, så kraftig og mot et slikt globalt bakteppe. Vi har gått fra 0 til 100 skip og rigger i opplag på ett år, og det er en dramatisk utvikling.  Dessverre tyder mye på at det verste ligger foran oss.

– Utfordringen er at bransjen må klare å komme igjennom denne tøffe perioden med tilstrekkelig vekstkraft, kompetanse og innovasjonsevne i behold til å møte fremtiden. Vi vet at det fremover blir etterspørsel etter mer maritime tjenester for å utnytte de store mulighetene som ligger både på, i og under havet. Men nå kuttes det kostnader så raskt og så omfattende at vi risikerer å miste innovasjonskraft og kompetanse i viktige deler av vårt unike maritime miljø.

- Er det mulige å trekke fram noen spesielt viktige hendelser i 2015?

- Markedsbildet og en fallende oljepris har preget næringen dette året. Flyktningsituasjonen i Europa har også preget året. Siem Pilot og de andre norske skipene i Middelhavet har gjort en formidabel innsats det siste året. I tillegg vil jeg trekke frem regjeringens maritime strategi som åpnet for endringer i forskrifter som regulerer fartsområdet NIS.  Allerede har flere rederi sagt at de vil flagge hjem når endringen trer i kraft første halvår 2016.  

- Det er kjent at offshorerederiene sliter – men hvordan ser det ut i andre segmenter dere har medlemmer i?

-Våre medlemmer har 1800 skip over hele verden. Økte spenninger globalt, lavere vekst og en fallende oljepris gir utfordringer for flere segmenter, også innen tradisjonell skipsfart.

- Hvordan er utsiktene for 2016?

– Mye tyder på at det verste ligger foran oss. Selskapene gjør nå hva de kan for å overleve og de holder fokus på det de kan påvirke, og det er nå først og fremst kostnadssiden. Skipsfartsnæringen har gjennom generasjoner hatt store svingninger i sine markedsforhold. De er hele tiden i omstilling og de må  foreta tilpasninger kontinuerlig. Utfordringen er at bransjen må klare å komme igjennom denne tøffe perioden med tilstrekkelig vekstkraft, kompetanse og innovasjonsevne i behold til å møte fremtiden.

Les også:

DN: -Ingen så at dette skulle komme

Maritime.no: -Mye tyder på at det verste ligger foran oss