Flagger hjem til NIS

Så langt i år er 66 skip flagget inn i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Til sammenligning ble 58 skip NIS-registrert i løpet av hele 2015. -Dette viser at aktiv maritim politikk virker, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Ved nyttår førte endringer i fartsområdebegrensningene til at konstruksjonsskip som opererer på norsk sokkel og lasteskip som seiler mellom norske havner i europeisk fart, kan føre NIS-flagg.

Registeret ble opprettet for nær 30 år siden for å sikre at norskeide skip ble registrert under norsk flagg, men har hatt begrensinger i seilingsområdene.

Solstad Offshore har flagget hjem ni skip til NIS. Normand Cutter ble det niende. Nybygget Normand Maximus, som snart skal døpes, vil også være NIS-registrert.

– Vi har akkurat flagget om skip nummer 9 i år. Alle er fra Isle of Man, og alle er konstruksjonsskip, sier driftsdirektør Tor Inge Dale i Solstad til maritime.no.

I mars trådde også ny tilskuddsorning for sysselsetting av sjøfolk i kraft. Formålet med ordningen er å bidra til at sjøfolk fra EØS-landene får arbeid på norske skip. Ordningen skal sikre rekruttering og opplæring av sjøfolk samt styrke konkurransekraften til selskapene som hyrer sjøfolkene.

NIS teller pr. 1. juli 2016 561 skip. Ikke siden 2010 er like mange fartøy registrert i NIS.

-Et stort antall skip under nasjonalt flagg er en viktig forutsetning for at Norge fortsatt skal være en ledende internasjonal skipsfartsnasjon, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.