Enighet i NOR-forhandlingene

Det er enighet i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og de tre sjømannsorganisasjonene om oppgjøret for NOR-skip i utenriksfart. – Partene har vist ansvarlighet i en svært krevende markedssituasjon i offshore service-segmentet ved at man har blitt enige om et nulloppgjør, og at rederier som et krisetiltak, lokalt kan forhandle om kostnadsreduserende tiltak, sier forhandlingsleder Pål Tangen.

Forhandlingene gjaldt hovedrevisjon av overenskomstene for 8.000 ansatte på i det alt vesentlige NOR–registrerte skip i offshore service og fergefart.

Offshore serviceavtalen videreføres uten tekniske endringer og det åpnes dessuten for lokale forhandlinger om midlertidig avvik fra tariffavtalen på grunn av den krevende markedssituasjonen.

Det er enighet om at det gis et generelt lønnstillegg på 1,9 % på ferger i utenriksfart.

De tre sjømannsorganisasjonene er Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund.