Dramatisk for mange

Rederiforbundet tror nedturen i olje kan føre til at det blir færre, men større offshore serviceskipsrederier. – Det er vanskelig for alle og dramatisk for mange nå. Og dessverre er det slik at vi må være forberedt på at det blir enda verre før det blir bedre, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet til Dagens Næringsliv 17. februar.

4. februar var store deler av offshoreservice-næringen samlet til årsmøte og diskusjon om markedssituasjonen i Oslo. Inntektsstrømmen i rederiene faller raskt.

– Eksisterende kontrakter begynner nå for alvor å utløpe, og slik markedet fortoner seg, er det mange av dem som ikke blir fornyet. Dermed tørker kontantstrømmen raskt inn hos flere av rederiene, sier Henriksen til Dagens Næringsliv.

Samtidig sliter bransjen tungt på andre fronter: – Det er en global kollaps i oljepriser og leteaktivitet offshore. I tillegg er det iverksatt sanksjoner mot Russland, og en gigantisk korrupsjonsskandale ryster det statlige brasilianske oljeselskapet Petrobras. Vi blir truffet av alt dette samtidig, sier Henriksen.

– Omfanget er slik at vi må være forberedt på at resultatet blir ytterligere reduksjoner av aktiviteten. Det kan bety nye oppsigelser og endringer på selskaps- og eiersiden, sier Rederiforbundets direktør.

– Kan krisen føre til at det blir færre og større spillere i bransjen?

– Vi kan forvente at vi også får en restrukturering på eiersiden, sier Sturla Henriksen. Det er svært dårlige tider nå, men næringen er syklisk, og vi venter jo at det vil snu. Nå gjelder det å bygge en bro over til bedre markeder, sier Henriksen.

I et lengre perspektiv er han helt overbevist om at aktiviteten i offshore service-skipsbransjen må ta seg opp:

– Verden vil etterspørre stadig mer energi fra havet. Og teknologien som benyttes i offshore serviceskipsflåten kommer i fremtiden til å være helt avgjørende også for å hente ut andre ressurser fra havrommet, som fornybar energi, mat, mineraler og metaller, sier Henriksen til Dagens Næringsliv 17. februar.

Les også: Advarer mot å forsterke nedturen

Se intervju med administrerende direktør Sturla Henriksen og finansminister Siv Jensen fra offshore-seminar 4. februar.