Dom i saken mellom COSL og SAFE

De ansatte som mistet jobben i riggselskapet COSL i fjor sommer, har fått rettens medhold i at oppsigelse per e-post ikke er tillatt.

Hvorvidt bruk av elektronisk korrespondanse kan benyttes i forbindelse med oppsigelser, er et praktisk viktig spørsmål som det har vært viktig for bedriften å få klarhet i. Loven er ikke klar på dette punktet og det er saksøktes oppfatning at loven må leses i tråd med samfunnsutviklingen. Retten peker selv på at saken har budt på atskillig tvil og saksøkte vil bruke de nærmeste ukene på å vurdere om saken skal ankes.