Invitasjon til konferanse - Fremtidens skipsfart

13. desember arrangerer Dagens Næringsliv i samarbeid med Rederiforbundet shippingkonferansen Fremtidens skipsfart.

Er vi rigget for endringer og gjør vi de riktige investeringene?

Skipsfarten står i dag for 90 prosent av handelen mellom kontinentene, noe som gjør bransjen sårbar for globale utfordringer. Endring i handelsmønster, fall i råvarepriser, terror, klimaendringer osv. er alle faktorer som påvirker næringen. Men maritim sektor har alltid vært preget av store markedsmessige svingninger – og har likevel klart å holde hodet over vannet.

Norge er en av verdens ledende skipsfartsnasjoner, med en særskilt evne og vilje til omstilling og nysatsing. Det gir et godt utgangspunkt for langsiktig vekst og posisjonering globalt.

Tid: 13. desember, kl 09.30 - 14.15

Sted: Gamle Museet, Dronningensgate 4, Kvadraturen, 0152 Oslo

 Påmelding

Rederiforbundets medlemmer får DN-abonnent pris.