Det verste ligger foran oss

Markedet for offshore service- skip har kollapset etter at oljeprisfallet førte til betydelig aktivitetsreduksjon i olje- og gassektoren. Administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet advarer om at situasjonen fortsatt ligger an til å bli verre før det blir bedre.

- Det er all grunn til å tro at det verste ligger foran oss, sier Sturla Henriksen til Dagens Næringsliv 5. juli 2016.

Rundt 110 fartøyer tilhørende Rederiforbundets medlemmer er lagt i opplag. Flere tusen ansatte i de norske rederiene har mistet jobben eller er permittert.

Av forbundets medlemmer er det spesielt offshorenæringen som er ille ute. Denne delen av shippingbransjen hadde enorm vekst frem til 2014, men etter det har det stoppet brått og hardt opp. Årsakene er blant annet de internasjonale sanksjonene mot Russland, der norske rederier var veldig store på russisk sokkel. Brasiliansk oljeindustri er også sterkt preget av de omfattende politiske korrupsjonsskandalene, noe som også slår hardt inn i den norske næringen.

- Hvert fjerde fartøy på brasiliansk sokkel er fra våre medlemmer. Alt dette har slått inn samtidig med kollapsen i oljeprisen. Da har vi en perfekt storm som er ytterst krevende å håndtere, konstaterer Henriksen.

Henriksen tror de norske shippingbankene både er langsiktige og kompetente midt oppe i denne krisen.

- Det er en krevende situasjon og bankene må gjøre det de kan for å ivareta sine verdier, sier Henriksen.

Den lave aktiviteten i oljebransjen er en sentral del av problemstillingen, men Henriksen mener norske rederier har gode forutsetninger for å være på plass og ta nye markedsandeler når krisen er over.

- Den beste garantien mot lave oljepriser er lave oljepriser. Derfor tror vi at aktiviteten skal opp, og spørsmålet er nå bare hvor dypt krisen skal gå før vi skal opp igjen, sier Sturla Henriksen.

I fjor forsvant rundt 7000 arbeidsplasser fra Rederiforbundets medlemmer.

- I år er det anslått at cirka 4500 flere vil bli ledige. Så får tiden vise hva det faktisk blir. Men det verste ligger foran oss, sier Henriksen til avisen.