IMO skal utarbeide CO2-veikart for skipsfarten

FNs skipsfartsorganisasjon IMO har vedtatt at alle skip skal måle og registrere sine CO2-utslipp. Målet er å lage et veikart for CO2-reduksjon i skipsfarten.

Vedtaket om et veikart for CO2-reduksjon i skipsfarten kommer etter en uke med flere gode miljønyheter fra FNs skipsfartsorganisasjon. Når hele den internasjonale flåten nå skal måle og registrere sine CO2-utslipp vil det gi IMO et bedre grunnlag for å sette i verk konkrete, målrettede tiltak for å redusere næringens CO2-utslipp. En foreløpig strategi for reduksjon av CO2-utslipp skal lanseres i 2018.

-Det var lenge usikkert om IMO ville kunne enes om en tidsplan for det videre CO2-arbeidet og det er derfor positivt at det ble enighet blant alle medlemslandene om at det nå skal utarbeides et veikart for CO2-reduksjon i skipsfarten, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Sturla Henriksen. 

Rederiforbundet har store ambisjoner i klimaarbeidet og jobber aktivt for strenge globale miljøkrav for skipsfarten.

-Vi er glade for at IMO nå har staket ut kursen for arbeidet med å redusere næringens CO2-utslipp, sier Henriksen.  Rederiforbundet vil nå jobbe videre i IMO for at veikartet som skal vedtas setter tydelige og ambisiøse mål slik at vi får resultater i arbeidet med å redusere CO2-utslippet fra skipsfarten.