Rederiforbundet besøkte skipsopphugging-fasiliteter i India

Rederiforbundet er en aktiv pådriver i arbeidet med å sikre en forsvarlig resirkulering av skip, og har nylig deltatt i en europeisk delegasjon som besøkte resirkuleringsfasiliteter for skip i Alang i India.  Hovedformålet med besøket var å vurdere den generelle standarden på de huggetjenestene som leveres i Alang, og vurdere dette opp mot kravene i EUs Skipsopphuggings regulering og IMOs Hong Kong konvensjon. Som kjent arbeider EU med en «whitelist» over fasiliteter som tilfredsstiller EUs krav.

Rederiforbundet har gått i front internasjonalt for å heve standarden på arbeid med resirkulering av skip. Erfaringen fra besøket er at flere verft i Alang nå har etablert helse-, miljø og sikkerhetsstandarder som er i samsvar med internasjonale krav, mens andre fortsatt har forbedringsmuligheter, sier Tor Christian Sletner, fagsjef for miljøsaker i Rederiforbundet.

Det ble besøkt totalt 12 forskjellige verftsanlegg, og det viser seg å være store lokale forskjeller på de tjenestene som leveres. En håndfull huggefasiliteter er godkjent av klasseselskapene ClassNK og RINA iht. Hong Kong konvensjonen og har et «Statement of Compliance» som viser at de har potensiale til å levere tjenester som tilfredsstiller internasjonale krav. De øvrige viser fremgang, men har fortsatt en vei å gå. Det betyr at det vil være den enkelte huggefasilitet som i fremtiden må vurderes opp mot regelverket, og ikke den geografiske beliggenheten.