Bærekraft gir konkurransekraft

Det nordiske nettverket i UN Global Compact møttes hos Statoil for å utveksle erfaringer om FNs bærekraftsmål og næringslivets rolle. Kronprins Haakon åpnet møtet. 

Representanter fra alle de nordiske land var tilstede når Kronprins Haakon åpnet årets nettverksmøte for UN Global Compact. "Jeg velger meg mål nr 1 - ingen fattigdom", innledet Kronprinsen etter at han var bedt om å peke ut ett mål han mente var viktig. Kronprinsen la vekt på viktigheten av samarbeid mellom myndigheter og næringsliv for å nå målene innen 2030. 

Norges Rederiforbunds adm. direktør Sturla Henriksen sa i sin innledning at bærekraftsmålene til FN ikke bare er en målsetting vi alle ønsker å bidra inn til, men også en inspirasjon. "Dette skaper merverdi for vårt daglige arbeide, og skipsfarten er en stor bidragsyter allerede på flere av målene, som økonomisk vekst, globalt samarbeid, fornybar energi og klimatiltak. Og vi kan og vil gjøre mer". 

I paneldiskusjon med Henrik Madsen, styremedlem i UN Global Compact, og Bjørn Otto Sverdrup, SVP Sustainability i Statoil, gjorde alle det klart at bærekraftsmålene er reelle rettesnorer for næringslivet og at det er en betydelig holdningsendring i samfunnet som alle bedrifter må ta inn over seg. De bedriftene som klarer å levere gode løsninger vil også få økt konkurransekraft i fremtiden.