Årskonferansen: Ine Eriksen Søreide

"Viktig med bred maritim kompetanse i et beredskapsperspektiv"