Island Offshore – årets maritime lærebedrift 2015

Sunnmørs-rederiet Island Offshore er kåret til «Årets maritime lærebedrift 2015». Styret begrunner utdelingen med at Island Offshore både satser på bredde og langsiktighet i sitt opplæringsarbeid.

Styret i SNMK deler i år ut prisen som årets maritime lærebedrift til Island Offshore. 

«I et krevende marked er det imponerende å se hvilket ansvar Island Offshore har tatt i 2015 for oppbygging av maritim kompetanse», sier Kaja Braathen, daglig leder i SNMK.  

 I 2015 har Island Offshore hatt 53 nyutdannede i opplæringsstillinger rundt om i flåten. 21 av disse er nye lærlinger som ble tatt opp i 2015, 21 er andreårslærlinger, mens 14 er kadetter. Dette er langt over det behovet rederiet selv har for påfyll av offiserer og matroser. Rederiet er også opptatt av å ta inn kandidater med ulik bakgrunn. I 2015 hadde Island Offshore både lærlinger innen matros-, motormann-, og skipselektrikerfaget, samt kokkelærlinger. Kadettene hentes både fra fag- og høgskolen, og det rekrutteres særskilt jenter. 5 av 14 kadetter var i 2015 jenter!

Håvard Ulstein, administrerende direktør i Island Offshore begrunner satsningen på opplæring slik;

“Det betyr mykje for oss å motta denne prisen, og kanskje spesielt no når markedet er så krevjande. Folka våre er vår viktigaste ressurs, og denne utnemninga reflekterer nettopp det: Sjølv om det er dårlege tider, så kan vi ikkje berre gi slepp på desse unge som faktisk er framtida vår. Det har høg prioritet for oss å fortsatt kunne tilby opplæringsplassar.»

Prisen ble delt ut av næringsminister Monica Mæland under Haugesundkonferansen 2. februar 2016.

Om prisen årets maritime lærebedrift

Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og gis til en bedrift som har utmerket seg i særlig positiv retning for rekruttering av norsk maritim kompetanse.  I 2013 gikk prisen til Hurtigruta, i 2014 gikk prisen til Simon Møkster Shipping AS, mens prisen for 2015 går til Island Offshore.