Arendalsuka: Næringslivet utfordret politikerne

Havrommet var tema da Rederiforbundet inviterte politikere, organisasjoner og næringslivstopper til diskusjon under Arendalsuka 2016. For selv om maritim næring står i krevende tider, så ser adm. dir. i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen store muligheter for fremtiden. -Når både regjeringen og det største partiet på Stortinget flagger store ambisjoner for havrommet, gir det inspirasjon og retning til mange bedrifter som står i krevende omstillinger, sa Henriksen.

Regjeringen kommer med sin Havstrategi våren 2017 og denne uken gikk utenriksminister Børge Brende ut og sa at de nå kommer med ny stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.

 –Havrommet, også kalt havet, representerer store muligheter for Norge, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen på frokostseminaret. Han deltok sammen med Hege Skryseth i Kongsberg Digital, Alexandra Bech Gjørv i SINTEF, Rolf Thore Roppestad fra Gard, Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge og Sturla Henriksen.

-De havbaserte næringene har gjennom generasjoner vist en fantastisk evne til omstilling, nyskaping og videreutvikling.  Det er viktig at hele verdikjeden ser på en bærekraftig utvikling av havrommet, sa Henriksen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble utfordret av representanter fra næringen i en spesialutgave av spørretimen. Helge Otto Mathisen fra Color Line, Steinar Madsen fra Risavika Havn og Bjørn Haugland fra DNV GL stilte blant annet spørsmål om politikernes insentiver for omstilling og teknologiutvikling i nærskipsfarten.

I løpet av dagen ble det servert sjømat av tv-kokk Christopher Sjuve, og Marius Holm fra Zero utfordret adm. dir. i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen og adm. dir. i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om norsk sokkel og verdens energibehov for fremtiden.