Arctic Investment Protocol

World Economic Forum Global Agenda Council on the Arctic samlet 21. januar internasjonale ledere fra offentlig og privat sektor for en diskusjon om utfordringer og muligheter ved økonomisk utvikling i Arktis. – Det er viktig med en ansvarlig og bærekraftig utvikling i nordområdene, sa administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen, under sitt innlegg.

I Arktis møtes tre verdensdeler, her finnes noen av verdens største ressursforekomster og her krysses viktige geostrategiske interesser. Samtidig gjennomgår Arktis store endringer og både Polhavet, de sirkumpolare landområdene og de store elvene i Nord-Russland åpnes nå stadig mer for skipstrafikk og annen kommersiell aktivitet. Det betyr betydelige muligheter for økonomisk vekst, vitenskap, innovasjon og for verdens energi- og matforsyning. For å håndtere fremtidig vekst i regionen er det anslått at man trenger 1 billion UDS i infrastrukturinvesteringer i løpet av de neste 15 årene.

Under seminaret i Davos ble Arctic Investment Protocol lansert. Deltagerne diskuterte hvordan ulike arktiske interessenter kan arbeide sammen for å fremme økonomisk vekst i regionen på måter som er bærekraftig, rettferdig, inkluderende og miljøvennlig.

- Det er behov for et nytt rammeverk for finansiering av bærekraftige prosjekter i Arktis. Arctic Investment Protocol er en kodifisering av sunn fornuft, og et viktig steg i riktig retning, sa Sturla Henriksen.

Deltagere i panelet:

Scott Minerd, Global Chief Investment Officer, Guggenheim Partners

Carter Roberts, President & CEO, World Wildlife Fund USA

Sturla Henriksen, CEO, Norges Rederiforbund

Dr. Laurence C. Smith, Professor, University of California-LA (UCLA)

Jan Gunnar Winther, Direktør, Norsk Polarinstitutt

Jonas Gahr Støre, leder, Arbeiderpartiet