Ansvarlig resirkulering av skip

Rederiforbundet, og våre medlemmer, har lenge engasjert oss for å sikre en forsvarlig resirkulering av skip. I 2015 frarådet vi våre medlemmer å resirkulere skip ved verft som bruker «beaching» som metode. - Det er gledelig å se at anbefalingene følges av våre medlemmer. Forbundets arbeid har også ført til økt fokus på problemene rundt skipsopphugging både i Norge og internasjonalt, sier direktør Hanna Lee Behrens i Norges Rederiforbund.

Den siste rapporten fra Shipbreaking Platform viser at Rederiforbundets medlemmer som har resirkulert skip i Asia i løpet av 2015 har benyttet verft, eller huggefasliteter, som er godkjent i tråd med Hong Kong konvensjonen av klasseselskapet Class NK.  Norges Rederiforbund ga i 2015 følgende råd til sine medlemmer:

  • Vi legger til grunn at rederiene har ansvar for sine skip fra «vugge til grav» og må innrette sine disposisjoner i tråd med dette prinsippet. Det gjelder også dersom skipene selges til tredjepart i forkant av resirkuleringen.
  • Vi oppfordrer våre medlemmer til å følge Hong Kong-konvensjonens bestemmelser, selv om disse ennå ikke har trådt i kraft. Det gjelder også for krav til standarder ved valg av resirkuleringsfasiliteter.
  • Vi fraråder våre medlemmer å resirkulere skip ved verft som bruker «beaching» som metode. Vi definerer beaching som «resirkulering av skip der det ikke anvendes faste arrangementer for oppsamling og håndtering av farlig og forurensende avfall».

Norges Rederiforbund har gjennom mange år arbeidet internasjonalt for å bedre standarden innen skipsopphugging. Sammen med norske myndigheter har vi derfor vært pådrivere for å etablere et regelverk i regi av FN. Resultatet ble Hong Kong-konvensjonen fra 2009, som er en milepæl i arbeidet med å bedre forholdene ved opphuggingsverft. Konvensjonen stiller blant annet krav om dokumenterte planer for å ivareta miljø og sikkerhet for de ansatte. For en globalisert næring som skipsfarten er det kun et internasjonalt bindende regelverk som vil sikre høyere internasjonale standarder.

Norge er ett av bare tre land som hittil har ratifisert konvensjonen. Dette går altfor sent, og Rederiforbundet arbeider aktivt i internasjonale fora for å bidra til fortgang i ratifikasjonsprosessen. Vi vil bl.a. i nær fremtid delta i en delegasjon sammen med det europeiske Rederiforbundet, ECSA, til noen av de store asiatiske huggelandene for å initiere en dialog om hva man praktisk kan gjøre for å stimulere til en raskere utvikling i tråd med Hong Kong-konvensjonens bestemmelser. Det er en stor utfordring at konvensjonen, sju år etter at den ble vedtatt, fortsatt ikke har trådt i kraft på grunn av manglende ratifikasjon fra deltakerlandene i IMO.