Årskonferanse 2016: The New Blue

Mer enn 350 gjester fra over 30 nasjoner deltar på Norges Rederiforbundets årskonferanse "The New Blue" 7. april i Oslo.  Blant innlederne er finansminister Siv Jensen, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, klima- og miljøminister Vidar Helgesen, økonom Jonas Ridderstråle, CEO i Torvald Klaveness Lasse Kristoffersen, Big Data- ekspert Rand Hindi, CEO i Kongsberggruppen Walter Qvam og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Se program og direkte fra Årskonferanse 2016 The New Blue

Fjoråret var svært krevende for mange norske rederier. Mens store deler av den tradisjonelle skipsfarten har opplevd svake markeder siden finanskrisen, fikk man i 2015 et brått og kraftig omslag i offshoremarkedene. De globale økonomiske framtidsutsiktene preges av svak vekst og stor usikkerhet, og den globale sikkerhetspolitiske situasjonen blir stadig mer utfordrende, fragmentert og dynamisk.

Likevel er administrerende direktør i Rederiforbundet Sturla Henriksen optimist på vegne av medlemsbedriftene og viser til de langsiktige vekstmulighetene i næringen.

- Vi står ovenfor store globale utfordringer som næringen må være med på å møte – befolkningsvekst, klimaendringer og svak økonomisk utvikling i de store økonomiene. Skipsfarten vil være et viktig bidrag for å sikre mer handel med lave utslipp og ny bærekraftig vekst basert på ressursene i havet, sier Henriksen.

Skipsfarten står i dag for 90 prosent av handelen mellom kontinentene og er den mest energieffektive transportformen.

-Maritim næring har alltid vært preget av store markedsmessige svingninger. Norge er en av verdens ledende skipsfartsnasjoner og det gir et godt utgangspunkt når vi også fremover skal posisjonere oss globalt, sier Henriksen.

70 prosent av planeten er dekket av hav, 80 prosent av havet er dypere enn 3000 meter og 90 prosent av havet er ennå ikke utforsket.

-Disse perspektivene gir inspirasjon og retning for de krevende omstillinger vi nå skal gjennom i viktige deler av vår maritime næring. En unik, maritim kompetanse, og en særskilt evne og vilje til omstilling og nysatsing, har gjennom generasjoner gjort oss til en av verdens ledende skipsfartsnasjoner. Vi står nå ved inngangen til det vi er overbevist om vil være Havets Århundre – «The New Blue», avslutter Henriksen.

Se program og direkte fra Årskonferanse 2016 The New Blue