Amund Drønen Ringdal

Amund Drønen Ringdal ny Næringspolitisk direktør

Amund Drønen Ringdal begynner som Næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund.

Drønen Ringdal har tidligere arbeidet som rådgiver i Rederiforbundet fra 2009 til 2011, før han ble ansvarlig for samfunnskontakt i Microsoft Norge. Fra regjeringsskiftet i 2013 var han statssekretær for Fiskeriministeren og Samferdselsministeren.

- Jeg er svært glad for at Amund Drønen Ringdal har takket ja til å blir næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund. Han har bred politisk erfaring, inngående kjennskap til maritim næring og han vil være en viktig bidragsyter til å videreutvikle vårt næringspolitiske arbeid både her hjemme og internasjonalt, sier administrerende direktør Sturla Henriksen. Drønen Ringdal tiltrer stillingen etter nærmere avtale.