TTIP gir betydelig gevinst

Det vil være en samlet betydelig gevinst for Norge å slutte seg til TTIP, skriver NUPI i en rapport som ble overlevert næringsminister Monica Mæland i dag. Tjenestenæringene vil ha mest å tjene på en tilslutning, i følge rapporten.

Tjenestehandel utgjør en sentral del av handelen mellom EU og USA og er derfor en viktig del av TTIP-avtalen. Europa og USA er de to viktigste markedene for norske skipsfartsinteresser.

Rapporten er et viktig bidrag i arbeidet med å kartlegge Norges interesser og hvordan Norge skal forholde seg til en mulig fremtidig avtale. 

- I en utvikling som preges av økt global konkurranse, er det viktig at norske næringsinteresser sikres like gode konkurransevilkår som andre sammenlignbare land. Norges tilknytning til en fremtidig TTIP-avtale blir derfor avgjørende, sier Charlotte Demeer Strøm, leder for internasjonal avdeling i Rederiforbundet.

 

Rapporten kan leses her: http://www.nupi.no/Nyheter/Betydelig-gevinst-med-TTIP