Viktige maritime tiltak

Næringsminister Monica Mæland uttalte i dag at regjeringen vil foreslå viktige maritime tiltak i statsbudsjettet for 2016. Markedsituasjonen er i dag svært krevende, særlig for de aktørene som opererer innen offshore. Dette vil slå hardt inn i norsk økonomi og den maritime næringen.

- Det er avgjørende at regjeringen fører en aktiv politikk som sikrer konkurransekraften og kompetansen i det maritime miljøet. De tiltakene regjeringen har lagt frem er viktige bidrag for verfts- og leverandørindustrien som i dag opplever redusert aktivitet, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Regjeringen signaliserer blant annet vrakpant for gamle skip, støtte og låneordninger til bygging av mer miljøvennlige skip og støtte til forsking og utvikling av ny miljøvennlig teknologi.

Regjeringen varsler også en styrking av nettolønnsordningen for norske sjøfolk.

- Det er store forventinger om at regjeringen i høstens statsbudsjett følger opp tiltakene som ble lagt frem i maritim strategi før sommeren, sier Sturla Henriksen.