-Et viktig og krevende oppdrag

Det norske skipet Siem Pilot har fått i oppdrag å bidra i Frontex-operasjonen i Middelhavet. Skipet eies av O. H. Meling & Co. AS og Siem Offshore.  -Dette er et viktig og krevende oppdrag. Rederiet har høy standard på skip, mannskap og operasjon, og mener de har alle forutsetninger for å gjøre en god jobb i Middelhavet, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen. 

Det norskflaggede skipet skal bidra i Frontex- operasjonen Triton, som er en grensekontrolloperasjon i Middelhavet.

- Så langt i år har over 1.800 båtflyktninger druknet i Middelhavet og antallet anslås å øke neste månedene. Derfor er det viktig at både europeiske og norske myndigheter stiller med tilstrekkelige redningsressurser der flyktningestrømmen er størst, sier Sturla Henriksen.

Norskeide skip deltok i mellom 30 og 40 redningsaksjoner og reddet nærmere 5000 båtflyktninger i Middelhavet i 2014. Derfor har Norges Rederiforbund fulgt sitasjonen nøye og hatt tett kontakt med de rederiene som har seilt i Middelhavet. Sammen med rederiene utarbeidet man høsten 2014 retningslinjer for skip og mannskap som jobber i Middelhavet.

Norges Rederiforbund har i tillegg hatt møter og dialog med norske og utenlandske myndigheter og organisasjoner om situasjonen i Middelhavet.

- Det er viktig at Norge nå stiller et skip til disposisjon i Middelhavet for den felles europeiske operasjonen. Så mener vi det er avgjørende at operasjonen konsentreres der flyktningestrømmen og risikoen er størst. Og det er i farvannet utenfor Libya, sier Sturla Henriksen.

-Rederiforbundet stiller sitt apparat til disposisjon for å bistå rederiet i forberedelsene og selve operasjonen i den grad de skulle ønske det, avslutter Henriksen.

 

FAKTA:

I 2014, anslås det at 230 000 mennesker la ut på ferden over Middelhavet med kurs mot Europa, hvorav 170 000 endte opp i Italia. I år forventer Frontex at tallet vil stige til mellom 500 000 og en million flyktninger.

Sivile handelsskip plukket opp over 40 000 mennesker i 2014 i 882 redningsoperasjoner. Norskeide skip deltok i mellom 30 og 40 redningsaksjoner og bidro til å redde nærmere 5000 båtflyktninger.

Hver uke er det mellom 20 og 30 norske skip i Middelhavet. Så langt i år har ett norsk skip vært med i en redningsaksjon.

I fjor druknet 3500 båtflyktninger på Middelhavet. Så langt i år har over 1800 båtflyktninger mistet livet.