Viktig at Norge bidrar i et europeisk løft i Middelhavet

Norge skal delta med et sivilt skip i EUs operasjonen Triton fra 1. august, eller tidligere.  –Det er viktig at regjeringen har besluttet at Norge skal bidra. Europa må ta et helt annet ansvar i håndteringen av denne humanitære katastrofen, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Henriksen mener det er bra at norske myndigheter nå bidrar i en felles europeisk operasjon. Men påpeker at Triton kun er en grensekontrolloperasjon, selv om de har bidratt til å redde tusenvis av mennesker etter at den italienske operasjonen Mare Nostrum ble avsluttet i november i fjor.

- Så langt i år har over 1.500 båtflyktninger druknet i Middelhavet og antallet anslås å øke de neste månedene. Derfor er det viktig at europeiske land umiddelbart stiller med helt andre redningsressurser enn det som hittil har væt tilgjengelig. Det er stort behov for kapasitet umiddelbart og man må sørge for at redningsressursene settes inn der hvor flyktningestrømmen er størst.

Fra Rederiforbundets side har vi tatt opp den dramatiske utviklingen gjentatte ganger det siste året med norske myndigheter, EU og FN, og i møter i internasjonale skipsfartsorganisasjoner.   

-Det er behov for en helt annen holdning og mobilisering fra det internasjonale samfunnet for å håndtere denne humanitære katastrofen, sier Henriksen.

Rederiforbundet mener det internasjonale samfunnet må mobilisere ressurser på følgende områder:

  1. Engasjere seg med en helt annen kraft og forpliktelse for å håndtere årsakene til at uskyldige mennesker drives på flukt, og ikke minst krigen i Syria;
  2. Hjelpe mennesker mest mulig nær deres opprinnelsesland, slik at de ikke drives ut på den farefulle ferden mot Europa;
  3. Koordinere innsatsen for å ta de stadig mer omfattende og sofistikerte nettverkene av kyniske menneskesmuglere som tjener store penger på å sende mennesker ut på havet;
  4. Gjøre et kraftig løft i regi av EU og FN for å sikre tilstrekkelige redningsressurser på havet for de som fortsatt forsøker å komme over;
  5. Bistå sivil skipsfart for å sikre at mannskap og fartøyer er best mulig rustet til å håndtere humanitære, sikkerhetsmessige og praktiske sider ved redningsaksjonene.  Dette er viktig både av hensyn til flyktningenes behov og for å ivareta mannskapene om bord.