Sturla Henriksen i Strasbourg

Mandag 6. Juli reiste Sturla Henriksen til EU-parlamentet i Strasbourg for å dele erfaringene som norsk sivil skipsfart har gjort seg i Middelhavet. Rederiforbundet ferdigstiller snart nye retningslinjer for norskkontrollerte skip som seiler i Middelhavet. 

På litt over et år har norske sivile skip berget flere enn 5.000 migranter i Middelhavet.

– Mannskapene er øyenvitner til en humanitær katastrofe. Europeiske myndigheter har altfor lenge vendt ryggen til Middelhavet, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet.

Norges Rederiforbund er i ferd med å utarbeide nye retningslinjer for skip som seiler i Middelhavet. De nye retningslinjene skal forberede norske skip på det som kan møte dem og gjøre mannskapene kjent med rutinene for redningsoperasjoner. Debrifing i etterkant er også nødvendig.

– De utsettes for sterke emosjonelle inntrykk. Enkelte ganger er det hele familier som har druknet, sier Henriksen.

Mandag 6. Juli reiste Henriksen til EU-parlamentet i Strasbourg for å dele erfaringene som norsk sivil skipsfart har gjort seg i Middelhavet.

EU har styrket sitt bidrag til redningsoperasjonene og Henriksen berømmet også innsatsen til det norske beredskapsskipet Siem Pilot, som så langt har berget flere enn 1.100 migranter. Sommeren 2015 kommer også en redningsskøyte på plass øst i Middelhavet.

– Spørsmålet er om ressursene er tilstrekkelige når flyktningsesongen nå setter inn for fullt. Hver fjerde flyktning som plukkes opp, berges av et sivilt skip. Det er både et moralsk ansvar og en juridisk forpliktelse å hjelpe, men redningsoperasjonene kan ikke basere seg på hjelp fra sivile skip, sier Henriksen.

Han viser til at mannskapene verken er trent eller har ressurser om bord til å ivareta flyktningene som ofte er ti ganger flere enn skipets besetning.

– Dette handler også om mannskapets sikkerhet og helse. Flyktningene kan være syke, ustabile eller bære våpen og utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Må gjøre mer

Tall fra FN viser at nærmere 140.000 flyktninger har kommet over Middelhavet så langt i år, det er en dobling fra i fjor.

Til enhver tid er det mellom 10 og 30 norske skip i de sentrale områdene av Middelhavet på gjennomseiling eller jobb. Så langt i år har to skip vært involvert i redningsaksjoner.

– Det internasjonale samfunnet, Norge inkludert, må engasjere seg mer og hjelpe uskyldige mennesker som drives på flukt og hjelpe mennesker mest mulig nær deres opprinnelsesland, sier Henriksen, som også er opptatt av at flere bakmenn må straffeforfølges.

– Det må styrket og koordinert innsats til for å ta de stadig mer omfattende og sofistikerte nettverkene av kyniske menneskesmuglere som tjener store penger på å sende mennesker ut på havet, sier han.