Store forventninger til oppfølging av maritim strategi

Norges Rederiforbund har store forventninger til at regjeringen følger opp sin maritime strategi og politikken i Sundvollen-plattformen i statsbudsjettet for 2016 som legges frem onsdag 7. oktober. Det er viktig med tiltak som kan styrke det norske flagget og styrke konkurransekraften til både norske sjøfolk og maritime bedrifter som opererer i en svært krevende markedssituasjon og i tøff internasjonal konkurranse.

- I en tid der markedsforholdene er særlig utfordrende, er det ekstra viktig at den maritime politikken er forutsigbar og konkurransedyktig, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Regjeringen legger også frem sitt forslag til skattereform 7. oktober.  

-Vi forventer at regjeringen følger opp tidligere løfter om en fortsatt konkurransedyktig rederiskatteordning, at Scheel-utvalgets forslag om en kraftig innstramming i skattleggingen av riggselskaper skrinlegges og at formueskatten avvikles for å stimulere norsk privat eierskap, uttaler Henriksen.

FAKTA:

Den maritime næringen i Norge sysselsetter 110 000 mennesker og skaper årlig verdier for 175 milliarder kroner. Rederiene alene skaper verdier for over 100 milliarder kroner.

Norge er i dag en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner med 1800 skip og rigger verden over.