Rekordmange kadetter

510 har fått kadettplass i 2015. Det er flere enn i fjor, men fortsatt står 79 avgangselever uten. 

510 av fjorårets avgangselever har fått seg kadettplass. Av disse var 37 avgangsstudenter fra 2013.

Dette er en økning på over 10 % bare fra oktober hvor 463 av 2014-studentene hadde fått seg kadettplass. Til sammenligning var tallet i oktober 2013 på 421 kadettplasser.

-Det er imponerende at næringen for første gang har tatt inn over 500 kadetter. Spesielt imponerende er det at tallet fortsetter å gå opp, selv med den krevende markedsutviklingen vi har hatt den siste tiden. Næringen har økt antallet kadetter de har tatt inn med 40 % siden 2011. Likevel er det rekordmange søkere som fortsatt står uten kadettplass, fordi inntaket til skolene har økt enda raskere, sier kompetansedirektør i Norges Rederiforbund, Jørn Sund-Henriksen.

 -Vi håper åpning av fartsområde 1 og 2 for kadett- og læreplasser kan føre til at flere får et tilbud, men dette kan likevel ikke vokse inn i himmelen. Det er nødvendig med noen år med nullvekst i antallet skoleplasser, for at næringen skal klare å absorbere den økningen vi har hatt de siste årene, avslutter Sund-Henriksen.