Pris for årets maritime lærlingbedrift

Prisen for «Årets maritime lærebedrift» går i år til Simon Møkster Shipping AS. Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og gis til en bedrift som har utmerket seg i særlig positiv retning for rekruttering av norsk maritim kompetanse.

Simon Møkster Shipping AS får prisen for sitt langsiktige arbeid med kompetanse. Styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, Geir Hagerupsen i Norsk Sjømannsforbund, fremhever bredden i Simon Møkster Shippings kompetansearbeid;

-Rederiet har gjennom en årrekke vært opptatt av å ta inn lærlinger og kadetter. De begrunner dette i eget behov for kompetanse, samt at de mener dette er en del av rederiets samfunnsoppdrag. Det er imponerende å se rederier som tenker så langsiktig på oppbygging av kompetanse, poengterer Hagerupsen.

Møkster Shipping har som mål at kandidatene får en mest mulig variert opplæring. Det er viktig at de får opplæring på forskjellige typer skip og deltar i oppgaver som gjelder hele skipets drift. Rederiet er også opptatt av individet og at opplæringskandidatene føler at de har en viktig plass i organisasjonen.

-Det er en stor glede å motta prisen. Som rederi er vi opptatt av å bidra til rekrutteringsarbeidet i næringen. Vi mener god rekruttering i dag er viktig for å utvikle den maritime kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom generasjoner, sier Administrerende direktør Anne Jorunn Møkster. 

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse arbeider for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Stiftelsen drives i samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i sjøfarten og deler årlig ut rundt 60 millioner kroner i tilskudd til maritime opplæringsstillinger og rundt 15 millioner kroner til rekrutterings- og kompetanseprosjekter i næringen.

Simon Møkster Shipping AS er et familiedrevet offshorerederi med hovedkontor i Stavanger. Rederiet har en flåte bestående av 23 moderne offshorefartøy som hovedsakelig opererer i Nordsjøen og Barentshavet. Simon Møkster Shipping har omtrent 650 ansatte til sjøs og på land.