Positivt at regjeringen starter oppfølgingen av maritim strategi

Norges Rederiforbund vil gi regjeringen anerkjennelse for at den konkrete oppfølgingen av den maritime strategien nå settes i gang. -En rask oppfølging av maritim strategi vil være avgjørende for å sikre at innflaggingspotensialet utnyttes fullt ut, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

-Flere skip inngår for tiden langtidskontrakter som krever europeisk flagg. For at disse skipene skal gå med norsk flagg, må endringene komme på plass fra nyttår. Vi vurderer det som svært positivt at regjeringen i dag bekrefter at forskriften som regulerer skip i kystfart endres med virkning fra 1. januar.

Norges Rederiforbund mener regjeringen må sikre at ny forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk gjelder fra første termin 2016 og at endringer i forskrifter som regulerer fartsområde for offshore konstruksjonsskip og ferger i utenriksfart også trer i kraft fra 1. januar 2016, eller så raskt som mulig og senest innen 1. mars 2016 som kommunisert i tilleggsproposisjonen. Det er viktig at ikke de politiske beslutningene kommer etter at de kommersielle grepene er tatt, sier Sturla Henriksen.