Nye regler for seiling i Arktis

Polarkoden er nå godkjent av IMOs 170 medlemsland. - Dette er en viktig milepæl for arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling i Arktis, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

- Det er svært gledelig at Polarkoden nå er godkjent, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Sturla Henriksen.  Så langt har det ikke vært et eget regelverk for skip som skal operere i polområdene, men det sier seg selv at det må være andre regler som gjelder i arktiske strøk enn en soldag i Middelhavet. Det har vi nå fått på plass, og det er svært viktig.

Det nye regelverket vil tre i kraft i 1. januar 2017. Polarkoden skal ikke regulere hvorvidt det skal foregå maritime operasjoner i polare områder, men stille krav slik at aktiviteten foregår på en helse-, miljø- og sikkerhets­messig forsvarlig måte og at fartøy og mannskap er forberedt på den virkelighet som møter dem i de polare farvann. Det vil bli utstedt egne Polarkodesertifikat for fartøyene der fartøyskategori, is-klasse og temperaturbegrensing vil bli angitt.

Norske myndigheter og Rederiforbundet har vært pådrivere for å få på plass Polarkoden. Miljødelen er den andre av kodens to deler som er godkjent. Sikkerhetsdelen ble godkjent i mai 2014.