Ny tjeneste for rutesøk på kjøl

Shortsea Promotion Centre Norge har nå lansert en helt ny tjeneste for rutesøk på kjøl.

Inspirert av ruteoppslag for fly kan man nå gjøre oppslag om hvilke rutetilbud med skip som finnes mellom to steder. Dette vil gjøre det enklere for transportkjøpere å få oversikt over tilbudet av sjøtransport på aktuelle strekninger.

Sjekk tjenesten her: www.shortseaschedules.com