Enighet om ny frihandelsavtale

USA, Japan og 10 andre land i Stillehavsregionen har etter fem års forhandlinger kommet til enighet om en ny frihandelsavtale – Trans-Pacific Partnership. Norges Rederiforbund håper avtalen vil kunne bidra til en positiv utvikling i forhandlingene om en global handelsavtale i Verdens Handelsorganisasjon.

Avtalen vil innebære kraftig reduserte handelsbarrierer mellom landene, og innføring av felles regler og standarder. Den dekker 40 prosent av verdensøkonomien, og en fjerdedel av verdenshandelen. Avtalen må ratifiseres av samtlige lands nasjonalforsamlinger før den trer i kraft. Kina og Sør-Korea har ikke vært del av forhandlingene.

Norske rederier har betydelige markedsposisjoner i denne regionen, og vil kunne dra nytte av den ventete økningen i handelen som følge av avtalen.

Norges Rederiforbundet mener norske myndigheter fortsatt må spille en konstruktiv rolle i multilaterale fora og aktivt engasjere seg i et stadig økende antall regionale prosesser og rammeverk. Det er viktig at norske næringsinteresser sikres like gode konkurransevilkår som våre sentrale handelspartnere. Regional økonomisk integrering må understøtte prinsippene om åpne markeder for internasjonal maritim transport.