Norwegian Business Day, Mexico City

Norges Rederiforbund var representert da norske og mexicanske myndigheter arrangerte “Norwegian Business Day” i Mexico City, 28. april. Arrangementet samlet 150 personer fra begge land, og var et viktig ledd i styrkingen av næringslivssamarbeidet mellom de to landene.

Statssekretær Morten Høglund fra Utenriksdepartementet åpnet dagen med å understreke at det er en fornyet entusiasme fra norsk side til å etablere et tettere samarbeid med Mexico. Landets omfattende økonomiske reformprogram, ikke minst i energisektoren, gjør at utenlandske selskaper nå viser økende interesse for det mexicanske markedet.  

Håkon Smedsvig fra Rederiforbundet holdt innlegg unders seminaret der det ble understreket at norsk skipsfart og maritim næring har kompetanse, erfaring og grønn teknologi som kan  være relevant for  Mexico.

Rederiforbundet gjennomførte også separate møter, inkludert besøk til medlemsbedrifter med kontorer i Mexico City, for å få nærmere kjennskap til mulighetene i det mexicanske markedet fremover.