Norsk skip så raskt som mulig

- Vi håper å få et norsk skip til Middelhavet i løpet av noen uker. Det sa utenriksminister Børge Brende under frokostmøtet om båtflyktninger i Middelhavet hos Norges Rederiforbund onsdag. Kravspesifikasjonene for det sivile norske skipet at nå sent på anbud og Brende håper det vil gå raskt derfra.

Norske skip og mannskap har de siste årene gjort en formidabel innsats i Middelhavet. Derfor har Norges Rederiforbund fulgt sitasjonen nøye og hatt tett kontakt med de rederiene som er i Middelhavet. Sammen med rederiene utarbeidet man også i i høst retningslinjer for skip og mannskap som jobber i Middelhavet.

I forrige uke ble det klart at Norge stiller med et sivilt skip så raskt som mulig. Norges Rederiforbund har det siste året også hatt møter og dialog med norske og utenlandske myndigheter, og ulike organisasjoner om situasjonen i Middelhavet.

-Vi ønsker å gi regjeringen ros for den aktive rollen de nå har tatt, sa administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen på seminaret. Det er viktig at regjeringen har besluttet at Norge skal bidra med et sivilt skip i en felles europeisk operasjon.

Rederiforbundet mener det internasjonale samfunnet må engasjere seg mer og hjelpe uskyldige mennesker som drives på flukt og hjelpe mennesker mest mulig nær deres opprinnelsesland;

Deretter er det 3 punkter som er viktige:

  1. Koordinere innsatsen for å ta de stadig mer omfattende og sofistikerte nettverkene av kyniske menneskesmuglere som tjener store penger på å sende mennesker ut på havet;
  2. Gjøre et kraftig løft i regi av EU og FN for å sikre tilstrekkelige redningsressurser på havet for de som fortsatt forsøker å komme over; 
  3. Bistå sivil skipsfart for å sikre at mannskap og fartøyer er best mulig rustet til å håndtere humanitære, sikkerhetsmessige og praktiske sider ved redningsaksjonene.  Dette er viktig både av hensyn til flyktningenes behov og for å ivareta mannskapene om bord. 

Andre innlederne på frokostseminaret var Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, generalsekretær i Røde Kors Åsne Havnelid og sjømann Christian Remøy.

 

FAKTA:

I 2014, anslås det at 230 000 mennesker la ut på ferden over Middelhavet med kurs mot Europa, hvorav 170 000 endte opp i Italia. I år forventer Frontex at tallet vil stige til mellom 500 000 og en million flyktninger.

Sivile handelsskip plukket i fjor opp over 40 000 mennesker i 882 redningsoperasjoner. Norskeide skip deltok i mellom 30 og 40 redningsaksjoner og bidro til å redde nærmere 5000 båtflyktninger.

Hver uke er det mellom 20 og 30 norske skip i Middelhavet. Så langt i år har ett norsk skip vært med i en redningsaksjon. I midten av april reddet de 95 mennesker utenfor Libya.

I fjor druknet 3500 båtflyktninger på Middelhavet. Så langt i år har 1700 båtflyktninger mistet livet.