NOR-Shipping ser fremover

I et krevende marked er det mange som ser positive signaler på lang sikt under de første dagene av NOR-Shipping i Oslo og Lillestrøm, en av verdens største shippingmesser som i år fyller 50 år.

Med 35.000 delegater fra 80 nasjoner er NOR-Shipping en sentral arena for den globale maritime næringen. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen åpnet konferansen og la vekt på at det er arenaer som dette, hvor de sentrale besultningstagerne og næringsaktører møtes, at vi kan peke ut retningen for hvordan næringen skal møte fremtiden i en krevende tid, med ny demografiske og sikkerhetspolitiske utfordringer og svak global vekst. 

NOR-Shipping har alltid sett etter "what's next" og Statsminister Erna Solberg la vekt på at regjeringens nye maritime strategi har mål om blå vekst for en grønn fremtid. Blå vekst gjennom styrking av maritime rammevilkår, grønn fremtid gjennom satsing på miljøtiltak og energieffekti sjøtransport.

Ny teknologi og fornybar energi har preget mange av diskusjonene i de snart nærmere 100 seminarene og møtene denne uken. Lav oljepris representerer for mange både en mulighet til å omstille aktivitetene, men som WWFs leder Nina Jensen utrykte det, er lav oljepris også ugunstig for konkurransekraften til fornybar energi. 

NOR-Shipping har i tillegg gjennom de rundt 1000 utstillerne fått vist næringens vilje og evne til å omstille seg. Den maritime næringen er en av de mest innovative indsutriene og konkurransen om de beste løsningene er høy. Med en forventet langisktig økning i verdens befolkning, med økt energiforbuk og transport av varer, er det få som ikke ser på denne næringen som avgjørende for global vekst de neste 50 årene.