Mellomoppgjør NOR- utenriksfart

0 % i generelt lønnstillegg i mellomoppgjøret for ansatte på skip i NOR-utenriksfart.

Norges Rederiforbund og de tre norske sjømannsorganisasjonene – Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund - ble mandag 26. oktober enige om at det ikke gis et generelt tillegg i årets tariffoppgjør. 

Resultatet gjelder for samtlige tariffavtaler for NOR-registrerte skip (offshoreservice-, ferge-, kabel-, bøyelast- og lasteskipsavtalen) og er en konsekvens av en tøff konkurransesituasjon. Den norske offshorservicenæringen opplever i dag svært krevende tider hvor mange skip går i opplag, noe som medfører permitteringer og oppsigelser. 

Rederiforbundet er tilfreds med at partene tar ansvar og sender et viktig signal til andre aktører i offshorenæringen og det politiske miljø.