Mekling i Nordisk NIS-oppgjøret

Riksmekleren har nå fastsatt meklingsdato til 15. juni med frist til klokken 24:00

Sjømannsorganisasjonene har varslet at de vil iverksette streik fra den 16. juni klokken 00:01 dersom partene ikke kommer til enighet gjennom meklingen.

Det er kun NIS-registrerte skip som befinner seg i nordisk havn som kan bli berørt av en eventuell konflikt.